För Gud är ingenting omöjligt.
Bra undervisning!

Sven Styrbjörn Reichmann, född 7 april 1939 i Bromma församling i Stockholm, död 26 mars 2018 i Mölndal i Västra Götalands län, var en svensk läkare, bibellärare, själavårdare, författare och förkunnare.
Här nedanför finns länkar till undervisningsserien Löftets Folk.
Serien handlar om Israels plats i historien, dåtid, nutid och framtid samt betydelsen för oss idag.
Programmen är inspelade 2012, men de är helt aktuella idag.
Avsnitten är knappt 30 min. Mycket bra grundläggande undervisning.

Löftets folk del 1

Löftets folk del 2

Löftets folk del 3

Löftets folk del 4

Löftets folk del 5

Löftets folk del 6

Löftets folk del 7

Löftets folk del 8

Löftets folk del 9

Löftets folk del 10

Löftets folk del 11

Här nedanför finns tre ljudfiler med predikningar av Sven Reichman som handlar om ångest.

Att inte regeras av ångest

På flykt från kärleken

Var vid gott modAnders Sjöberg, född 15 februari 1957 i Enköpings församling, präst, bibellärare, författare, förkunnare och reseledare.

Under hösten 2014 undervisade Anders Sjöberg i en kvällsbibelskola som Filadelfiakyrkan i Stockholm hade.
Bra undervisning att ta del av.
Anders vill inspirera till ökad bibelläsning. Helheten är viktig.
Vid de tre första tillfällena gör Anders Sjöberg en sammanfattning av hela det bibliska dramat.
Guds vilja är att föra mänskligheten från sorg till tröst.
Bibeln delas upp i 14 akter.

Bibelskola del 1 Akt 1 till 4

Bibelskola del 2 Akt 5 till 10

Bibelskola del 3 Akt 11 till 14

I del 4 i bibelskolan får vi tips om "Hur vi läser och förstår Bibeln i sin helhet".
Bibelskola del 4

I del 6 i bibelskolan är det Markusevangeliet som är utgångspunkt. Helheten och grunden ger ökad förståelse.
Bibelskola del 6 Utgångspunkt Markusevangeliet

I del 7 i bibelskolan är det författaren till Markusevangeliet Markus själv som är utgångspunkt. Han är ett exempel på att en person som till början inte verkar "räcka till" men som ändå till slut blir till stor välsignelse.
Bibelskola del 7 Utgångspunkt Markus själv.

I del 9 i bibelskolan är ämnet "Andlig geografi" med utgångspunkt från Markusevangeliet. Målet är att vi ska bli inspirerade att läsa bibeln geografiskt.
Bibelskola del 9 Andlig geografi.

I del 10 i bibelskolan får vi lära oss betydelsen av Evangelium, Nåd och Rättfärdiggörelse med utgångspunkt i Evangelium enligt Markus.
Bibelskola del 10.

Andlig vägledning. Världshistoriens viktigaste dagar del 1. Sista veckan, påskveckan, är den som evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes lägger fokus på. Anders Sjöberg tar oss med i berättelsen.
Världshistoriens viktigaste dagar del 1.

Andlig vägledning. Världshistoriens viktigaste dagar del 2. Anders Sjöberg fortsätter här sin undervisning med utgångspunkt i påskveckan. Rubriken den här gången är "Träd in i påsken". Bra undervisning!
Världshistoriens viktigaste dagar del 2.

Andlig vägledning. Johannesevangeliet. Anders Sjöberg liknar Johannesevangeliet vid ett fönster. I de tolv första kapitlen öppnas fönstret utåt. Sju tecken visar vägen till att tro på Jesus. I resten av evangeliet öppnas fönstret inåt. Målsättningen är att tron skall leda till en relation med Jesus. Bra undervisning!
Johannesevangeliet.


VÄGEN GENOM BIBELN
Att göra en resa genom Bibeln är något helt fantastiskt! I den här programserien, som omfattar 1245 halvtimmesprogram tar du dig igenom Bibeln från pärm till pärm. Det går när som helst att hoppa på resan och när Uppenbarelsebokens sista kapitel är läst börjar serien om igen i 1 Mosebok.
Norea Sverige heter missonsorganissationen som såg till att det blev en svensk version.

Rösten bakom Vägen genom Bibeln är Curt Westman, född och uppvuxen i Bygdsiljum i Västerbotten. Under hans tonårstid berättade några ungdomar för honom att “livet inte slutar med graven” och i samma veva började Curt Westman att studera Bibeln.

Länk till VÄGEN GENOM BIBELN på Norea Sveriges hemsida

Under 70-talet gick Curt på Fjellhaug Misjonskole i Oslo och fortsatte senare på förkunnarlinjen. Han har arbetat som predikant inom EFS och kallades till Norge av Norsk Luthersk Misjonssamband där han var lekmannapredikant fram till hösten 1985. Därefter kallades Curt till att vara ledare för Open Doors i Norge och i början på 90-talet blev Curt tillfrågad av Norea Sverige att producera bibelstudieserien Vägen genom Bibeln – vilket han svarade ja till.

Hela serien tog åtta år att färdigställa, från 1993-2001. Det var åtta tuffa men välsignade år för Curt.

Mer bra undervisning kommer att läggas ut här.